tel: 0757.863.027 - Orange
e-mail: office@best-it.ro
Cos de cumparaturi gol
Contact rapid

Garanția produselor

Garanția produselor achiziționate din magazinul Best IT care sunt însoțite de un certificat de garanție emis de către producător/importator, se soluționează în centrele autorizate menționate în certificat, în condițiile specificate în acest document.

La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului defect cu elementele de identificare intacte (seria) și a accesoriilor acestuia, însoțit de certificatul de garanție în original și factura fiscală a produsului.

Termenul de garanție începe să curgă începând cu data livrării produsului.

Garanția nu va fi acordată dacă produsul nu este însoțit de documentele și accesoriile menționate! Produsul va fi returnat clientului care va suporta taxele de transport tur-retur.

Expedierea produsului se face prin intermediul serviciului de curier rapid TCE. Plata transportului pentru produsele trimise (tur-retur) este suportată de către Best IT.

Nu pot face obiectul garanției produsele care:

-          prezintă defecte fizice

-          etichete sau sigilii de garanție deteriorate/modificate

-          produse utilizate în condiții neadecvate

-          setări și instalări incorecte

-          surse defecte

-          pătrundere de lichide sau alte substanțe în interiorul produselor

-          virusări

-          conectarea sau deconectarea anumitor componente în timpul funcționării echipamentelor

-          rescrieri greșite de BIOS

-          utilizarea incorectă a programelor de instalare

În cazul în care se solicită nejustificat acordarea garanției, clientul va suporta taxele de tur-retur produs precum și eventualele costuri de diagnosticare ce vor fi stabilite de către unitatea de service.

Lipsa certificatului de garanție a produsului trebuie semnalată în maxim 48 de ore de la livrarea produsului la adresa sesizari@best-it.ro

Operațiunile de service efectuate în perioada de garanție vor fi menționate pe documente separate care devin parte a certificatului de garanție. Perioada de garanție se prelungește cu intervalul în care produsul a fost în service.

Garanția produselor este asigurată cu respectarea legislația în vigoare:

O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor

Legea nr. 449 din 2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora

O.U.G. nr. 174/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind protecția consumatorilor.

Conformitatea produselor

Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

Conform legii 449/2003, republicată în 2008, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare  daca:

- corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostra sau model;

- corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

- corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip;

- fiind de același tip, prezintă parametri de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă:

- în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască aceasta lipsa de conformitate;

- daca lipsa de conformitate își are originea în materialele furnizate de consumator.

Orice lipsă a conformității rezultată dintr-o instalare incorecta a produselor va fi considerată echivalenta cu o lipsa a conformității produselor, dacă instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor și produsele au fost instalate de vânzător sau pe răspunderea sa.

Se consideră de asemenea lipsă de conformitate în cazul în care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta și instalarea incorecta este datorată unei deficiențe în instrucțiunile de instalare.

Răspunderea vânzătorului este angajată, dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de 2 luni de la data la care a constatat-o. Lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.